Algemene Verkoopsvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 01-05-2023.

Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds gesloten door Amour & Nectar, Persoonlijke commerciële onderneming waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 1016 Avenue du Général Garbay in Mandelieu - La Napoule (06210), geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Cannes onder nummer 948 501 820 hierna “Anna Nikitina” genoemd en anderzijds , door iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van “ Amour & Nectar » (htts://amour-nectar.com) hierna “de Klant” genoemd.

Elke persoon die een product op deze site koopt, onderwerpt zich a fortiori aan de Algemene Verkoopvoorwaarden, die hieronder worden aangehaald.

1. Doel van het contract
Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is het vastleggen van de contractuele bepalingen tussen Anna Nikitina en de Klant en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de verkoperssite. Amour & Nectar, ongeacht of de Klant een professional of een consument is. De aankoop van een product via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van deze verkoopvoorwaarden.

2. Kenmerken van de te koop aangeboden artikelen

De verkochte artikelen zijn de artikelen die voorkomen in de catalogus die op de site van Amour & Nectar in de menu's en catalogus op Amour& Nectar. Deze artikelen worden verkocht zolang de voorraad strekt. Elk artikel gaat vergezeld van een beschrijving opgesteld door Amour & Nectar. De foto's in de catalogus zijn zo getrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het verkochte artikel garanderen, vooral wat betreft de namen die op de dozen, flessen of sprays staan ​​geschreven.

3. Geografisch gebied
De online verkoop van artikelen die op de site worden gepresenteerd, is voorbehouden aan kopers die woonachtig zijn op het Franse vasteland en in de Europese Unie.

4. prijzen
De prijzen in de catalogus zijn prijzen inclusief BTW in euro, rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling; elke wijziging in het tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de artikelen. Amour & Nectar behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus verschijnt de enige prijs is die op de Klant van toepassing is. De aangegeven prijzen zijn exclusief de orderverwerkings-, transport- en verzendkosten, maar alleen de prijs van het product inclusief belasting.

5. Commando's
De klant plaatst een bestelling op de website “https://amour-nectar.com”. Om één of meerdere artikelen te kopen, dient u het volgende bestelproces te volgen:

Keuze van artikelen en toevoeging aan het winkelmandje vervolgens, validatie van de inhoud van het winkelmandje dan, invullen van het leverings- en facturatiecontactformulier dan, keuze van de leveringswijze dan, keuze van de betaalwijze dan, validatie van de betaling. Vervolgens ontvangt de klant een aankoopbevestiging per e-mail van Amour & Nectar. De klant kan op elk moment tijdens het bestelproces de details van zijn bestelling en de totale prijs bekijken en eventuele fouten corrigeren, voordat hij deze bevestigt om zijn aanvaarding kenbaar te maken. Bij elke wijziging in de status van de bestelling ontvangt de klant een e-mail (In voorbereiding, Wachten op betaling, Bevestigd door de verkoper, Geannuleerd, Terugbetaald, Verzonden).

Amour & Nectar behoudt zich het eigendom van de artikelen voor tot de volledige betaling van de bestelling, d.w.z. ontvangst van de bestelprijs door Anna Nikitina.

Amour & Nectar behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling te annuleren of te weigeren. Elke bestelling houdt aanvaarding in van de prijzen en beschrijvingen van de artikelen die te koop zijn.

Amour & Nectar verbindt zich ertoe om op de website ontvangen bestellingen alleen uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Amour & Nectar behoudt zich het recht voor om accounts en klantaccountgegevens te verwijderen die proberen te frauderen en/of met wie een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een bestelling.

6. Betalingsvoorwaarden
Betaling voor aankopen gebeurt op een van de volgende manieren, naar keuze van de Klant: creditcard, Paypal, Apple Pay, Shop Pay.

7. Verzending en levertijden
Elke bestelling die op de website wordt geplaatst Amour & Nectar (met uitzondering van weekends en feestdagen) wordt binnen maximaal twee werkdagen voorbereid en verzonden, onder voorbehoud van validatie van de betaling en de voorraad van het betreffende product.

Amour & Nectar verbindt zich ertoe de door de Klant geplaatste bestellingen binnen de verwachte termijnen te leveren.
De klant heeft vanaf de datum van verzending van de bestelling 30 werkdagen de tijd om de niet-ontvangst te melden en een oplossing voor de verkoop en terugbetaling van de artikelen aan te vragen. Na deze periode wordt geen restitutie van de verkoop geaccepteerd.

De klant is verplicht de goede staat van de geleverde zaken te controleren. Elke geconstateerde afwijking (ontbrekend artikel, beschadigd pakket, kapot artikel met uitzondering van speciale promoties gekoppeld aan beschadigde producten, enz.) moet binnen 3 dagen na ontvangst worden gemeld.